Bischof, Simon

From Business Encyclopedia of the Oldenburg Monarchy
Jump to: navigation, search

1727 - Joined Det kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab. Described as director of Søassurancekompagniet. (Jensen 1904:62)