Borre, Peter

From Business Encyclopedia of the Oldenburg Monarchy
Jump to: navigation, search

Born 1720-11-5 in Jutland, died 1789-12-20 in Copenhagen. Buried in Frue Kirke (BioLek II)

Family
Father: Pedersen, Mikkel B. (1669-1724), merchant (BioLek II)

Mother: Blach, Mogensdatter Anne (1692-1726). She was the sister of Black, Oluf (BioLek II)

Married to: Aagaard, Sophie (18.10.1735 in Copenhagen - 5.5. 1778 (Frue kirke), the daughter of Hørkræmmer and later Grosserer Aagaard, Oluf Hansen (BioLek II). Through this marriage Peter Borre came to to be brother in law to Suhr, J. P. and Wassard, Mathias, who was a Hørkræmmer and later Godsejer.

Timeline
1750 - Member of Borgerskabet (BioLek II)

1757 - Approximate year for when Peter Borre entered partnership with Fenger, Peter to form the House of Borre & Fenger that sold salt, linnen, hemp, wine, coal, spices (?), Asian and West Indian goods with which he connected exchange-, speculation- and commissionstrade and shipping (BioLek II)

TRANSLATE Han boede om vinteren i sin store beboelses- og forretningsejendom på Christianshavn Strandgade 44 (den Irgensske gård), om sommeren på sin lystgård Sophieshøj i Nærum. Mest kendt blev han gennem sine offentlige hverv. 1761–78 var han administrator for tobaksmonopolet mod at oppebære 12'/2 pet. af dets udbytte. Efter fra 1753 at have været hovedparticipant i det 1747 oprettede Kgl. octr. alm. handelskompagni der efterhånden fik underlagt også den islandske, grønlandske og finmarkske handel, blev han 1759 dettes direktør, senere dets overdirektør, indtil kongen 1774 opløste kompagniet ved at overtage aktierne i det. Derefter var B. indtil 1779 direktør i de to nyoprettede betydelige statsforetagender, Kgl. islandske, finmarkske og færøske handel og fiskefangst og Kgl. grønlandske handel, hvalfiske-, robbe- og fiskefangst. 1757–76 var han medlem af Grosserernes formandskab og blev 1762 societetets formand med Niels Ryberg og Peter Fenger som ældste. Han virkede energisk for den private handels interesser, påtalte indgreb i grosserernes beføjelser, og han tilsluttede sig det Schimmelmannske forslag (1769) om oprettelse af en frihavn, eventuelt et frilager i Kbh. med anlæg af oplags- og pakhuse m.m. Familie Forældre: købmand Mikkel Pedersen B. (1669–1724) og Anne Mogensdatter Blach (1692–1726). Gift 18.6.1751 i Kbh. (Frue) med Sophia Aagaard, født 18.10.1735 i Kbh. (Frue), død 5.10.1778 sst. (Frue), d. af hørkræmmer, senere grosserer Oluf Hansen Aa. (1689–1749, gift 1. gang 1717 med Anna Dorothea Høck, 1697–1722) og Anna Elisabeth Tvede (1708–47).

Udnævnelser Hofagent 1761. Etatsråd 1779.

Bibliografi Carl Bruun: Kjøbenhavn NI, 1901. H. Trier i Hist. medd. om Kbh. VII, 1919–20 2–5.