Fog, Hans

From Business Encyclopedia of the Oldenburg Monarchy
Jump to: navigation, search

1738-1746 - Part of the board of Sø-Assurance Kompagniet as Kommitteret ved Havariers og Skaders Undersøgelser. Mentioned as Raadmand. (Thorsen: Sø-Assurance Kompagni 1726-1926:525)