Henriksen, Niels

From Business Encyclopedia of the Oldenburg Monarchy
Jump to: navigation, search

Born 1672, died 1745-10-9. (Jensen 1904:66)

Timeline
1727 - Raadmand until 1743. (Jensen 1904:66)

1738 - Joined Det kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab. Described as Justitsraad, Icelandic merchant, curator of Vajsenhuset and owner of Vesterbygaard. (Jensen 1904:66)

1743 - Vice-Borgmester until 1745. (Jensen 1904:66)