Møller, Jens Christian

From Business Encyclopedia of the Oldenburg Monarchy
Revision as of 16:17, 2 December 2019 by Benjamin Asmussen (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

1798 - Captain of the frigate ANTHONETTE bound for India - paid 150 rigsdaler pr month. (Historiske Medd om Kbh, 2. rk, 1. bd, s. 139)

1821-1832 - Part of the board of Sø-Assurance Kompagniet as Kommitteret ved policernes ekspedition. Mentioned as Kaptajn. (Thorsen: Sø-Assurance Kompagni 1726-1926:525)