Wøst, Johan

From Business Encyclopedia of the Oldenburg Monarchy
Revision as of 15:46, 4 September 2019 by Benjamin Asmussen (Talk | contribs) (Created page with "1622 - Joined ''Det kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab''. Described as ''Købmand''. (Jensen 1904:45) Category:Member of Det kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskabca...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

1622 - Joined Det kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab. Described as Købmand. (Jensen 1904:45)