Sources & Litterature

From Business Encyclopedia of the Oldenburg Monarchy
Jump to: navigation, search

It is essential to add sources to all information added to the wiki, otherwise it will be worthless for others. For a book or article write (lastname, year:page). If the information comes from Biografisk Leksikon, add (BioLek I) (or II or III).

Abbreviations
PHT = Personalhistorisk Tidsskrift

BioLek = Biografisk Leksikon

Literature

 • Andersen, Frits & Ladegaard, Jakob: Kampen om de danske slaver. Aktuelle perspektiver på kolonihistorien, Aarhus Universitetsforlag 2017
 • Bro-Jørgensen & Rasch: Asiatiske, vestindiske og guineiske handelskompagnier, Vejledende arkivregistraturer, Rigsarkivet 1969
 • Bruun, Carl: Kjøbenhavn. En illustreret skildring, P. G. Philipsens forlag, Kjøbenhavn, 1887
 • Clarke, David: Chinese Art and Its Encounter with the World, Hong Kong 2011
 • (Thalbitzer/Zinn): Clausen & Rist: "Grandmamas bekiendelser" published 1906, Gyldendalske boghandel, Nordisk Forlag, København. Original from c. 1807, by Sophie Dorothea Zinn/Thalbitzer
 • Eliassen, Finn-Einar: Peter Dahl (1747-1789) In the Oldenburg Empire: The life, career and interests of a Norwegian shipmaster and merchant in the 1770s and 1780s in: Heinzelmann, E., Robl, S. & Riis, T. Der Dänishe Gesamtstaat. Eine untershätzes Weltreich?", Ludwig 2006, pp. 51-72
 • Erichsen, John & Skak-Nielsen, Luise: Naturen & kunsten - landskabshavens kulturhistorie i Danmark 1780-1830, Historismus 2012
 • Feldbæk, Ole: "Den florissante handelsperiode" in: Smidt, Claus M. (ed.): Den florissante tids købmand, 1994, Nivågaard (Nivå)
 • Feldbæk, Ole: India Trade under the Danish Flag 1772-1808. Scandinavian Institute of Asian Studies Monograph Series, no. 2, Studenterlitteratur, 1969.
 • Fierz, Peter: Eine Basler Handelsfirma im ausgehenden 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Christoph Burckhardt & Co. und verwandte Firmen Zentralstelle der Studentenschaft, Zürich 1994
 • Gandil, Christian: "Matthieu Toyon - den franske kok i Pilestræde" in Historiske Meddelelser om København, 1962
 • Gram-Andersen, Jesper & Fønss, Thyge Christian: Skiver til skue - personer og kunst i Det kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab, 2014
 • Grove, G. L.: "Konferensraad Conrad Hauser" in Personalhistorisk tidsskrift, 1895, pp. 1 - 27
 • Gøbel, Erik: "Skibe på langfart - Sejladser fra København til Asien, Afrika og Amerika i 1600- og 1700-tallet", in Historiske Meddelelser om København, 2014
 • Gøbel, Erik: Vestindisk-guineisk Kompagni 1671-1754, 2015
 • Hennings, Paul (by mistake referred to as "Henningsen": Familien de Coninck (København 1900). Royal Library
 • Jensen, N.P.: Medlemmerne i Hellig Trefoldingheds Laug udi det danske Kompagni eller Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab 1447-1901, Copenhagen 1904
 • Larsen, Kay: Ostindiske Personalia og Data. Available through Dansk Demografisk Database: http://www.ddd.dda.dk/dop/sogeside.asp. National Archives
 • Lengnick, J. C. L.: Genealogier over adelige og borgerlige familier, Kjøbenhavn, 1851
 • Lorenzen, Vilhelm: Grosserer-Societetet 1742-1942, Gyldendal 1942
 • Müller, Haakon: "Af et helsingørsk Handelshus' Historie (Godenius og Fenwick)" in Personalhistorisk Tidsskrift, 1935
 • Nyrop, C.: "Niels Lunde Reiersen, et mindetidsskrift", published by Det Reiersenske Fond, 1896
 • Nyberg, Tore og Riis, Thomas: "Kalundborgs Historie", Kalundborg, 1992
 • Parmentier, Jan: "Søfolk og supercargoer fra Oostende i Dansk Asiatisk Kompagnis tjeneste 1730-1747" in Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1989
 • Peyer, Hans Conrad: "Handel und Bank im alten Zürich", Zürich 1968.
 • Schønheyder, Johan Martin: Proceduren for Commissionen samt Dommene og nogle Bilage i Sagen anlagt paa Justitiens Vegne imod de Herrer Grev Schulin, Etatsraad de Coninck, og Sognepræsten Rønne" (1809, Copenhagen). The Royal Library
 • Store norske leksikon (SNL)
 • Sprauten, Knut: Staten og storborgerne Finansieringen av Hans Hornemans utenrikshandel 1745-1758, hovedoppgave. Oslo, 1974
 • Steenberg, Jan: "Reformert Kirke", in Danmarks Kirker, København, vol. 3, G.E.C. Gads Forlag, 1966-72
 • Strømstad, Poul: Holbergtidens København - skildret af malerne Rach og Eegberg, København 1977
 • Uldall, Peter: Efterladte optegnelser af generalfiskal P. Uldall. Dronning Caroline Mathildes defensor. Memoirer udgivet af Julius Clausen og P. F. Rist/ August Bangs Forlag/ København 1969.
 • Venborg Pedersen, Mikkel: Luksus: Forbrug og kolonier i Danmark i det 18. århundrede, Museum Tusculanum Press, 2013
 • Voet, Leon: The Golden Compasses. The History of the House of Plantin-Moretus Vangendt & Co, Amsterdam / Routledge & Kegan Paul, London / Abner Schram, New York 1969-1972
 • Werner, Johannes: Christian Wilhelm Duntzfelt, En Dansk Storkøbmand fra den glimrende Handelsperiode, 1927


Asiatic Company sources
Moltke archive of DAC auctions (DNA: AK, Journal- og brevkopibog, Cron Princen af Dannemark, 1766 invoice) (DAC: AK, Faktoriet Tranquebar, Regnskabsjournal, 1778-1780)

 • Europæiske breves kopibog: Asiatisk kompagni, Afdelingen i København, serie 444: Europæiske breves kopibog, 1773-1845: 1773 januar 20 A – 1778 maj 256 B: box no. 99-100 (DNA)

Other sources
Die Elisabeth - filing system at the Maritime Museum of Denmark made by Elisabeth Henningsen, the wife of former museum director Henning Henningsen, in the 1950's-70's. Contains a wealth of information on cards, often with references. Available at the museum in Elsinore, Denmark.

181 breve til hans søn P. A. Tutein, samt 1 brev fra Lorenz Frølich til Louise Liliencron, f. Tutein. Ref. 1974/181 (Royal Library)

Eksekutorskifteprotokol i etatsråd Niels Lund Reiersenbo 1795-1798; Det Reierske Fond no. 10019; box no. 170 (The National Archives)

The Aberdeen almanack for the year 1790, Being the second-after leap year, and of the Julian period 6503. Inscribed, with the greatest respect, to W. Cruden, Esq; provost; Mess. James Paull, John Copland, William Ritchie, James Allardyce, Wm. Shepherd, dean of Guid, Peter Duguid, treasurer; and the remanent members of the town-council of the city of Aberdeen, by their obliged humble servants, J. Chalmers & Co. Imprint:Aberdeen : Printed and sold by J. Chalmers & Co. printer[s] to the city, [1800]. Available at the electronic resource "Eighteenth Century Collections Online" (ESTC number T150417)

Admiraliteten (Søetaten) Komm. ang. flådens hovedreparation, series 518: Kommissionsprotokol mm. 1759-1759 box no. 38 (Danish National Archives)

Folketælling, Kbh (København) 1787: digitized and searchable via Dansk Demografisk Database (link)

Forseglingsprotokol, Copenhagen: Landsarkivet for Sjælland (regional archives of Sealand): Københavns Byting Københavns Skiftekommission: Forseglingsprotokol 1709-1772 series DC-001: 1756-1759 book no. XVII-16.

Møller, Niels Christian: N. C. MØllers Beskrivelse over de Nichobarske eller Friedrichs-Øerne i Ostindien (Royal Library)

Staats- und Gelerte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten, 1783, 22 March (Google e-books)

Stats-Journal 1769: Stats-JOurnal for Aaret 1769 og tilbage i Tiden. 1ste Aargang, Kiøbenhavn. Trykt hos Paul Herman Höcke, 1770 (Royal Library)

Tutein, Lise Julie: En Slægtebog om Familien Tutein i Danmark, 1975 med bilag ved bl.a. Peter Tutein og "Lyngbybogen" 1799 ff., med optegnelser bl.a. af Fridericia Tutein. See also: Tutiein, Lise Julie: BZ 9600 4°: Lise Julie Tutein: Slægten Tutein. 1 bd., tav. : portr.. . - [S.l.], Elise Beate Tutein, 1975. Royal Library