Kreyer

From Business Encyclopedia of the Oldenburg Monarchy
Jump to: navigation, search

1736-1738 - Part of the board of Sø-Assurance Kompagniet as Kommitteret ved Havariers og Skaders Undersøgelser. Mentioned as Kancelliraad. (Thorsen: Sø-Assurance Kompagni 1726-1926:525)